P6 Sociaal Domein

Verbonden partijen

Verbonden partijen

Naam

Taakveld

Werkvoorzieningschap Kust Duin en Bollenstreek (KDB)

6.4 Begeleide participatie

Gemeenschappelijke regeling  Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden

6.72 Maatwerk dienstverlening 18-
6.81 Geëscaleerde zorg

Deze pagina is gebouwd op 10/22/2021 14:28:49 met de export van 10/13/2021 11:37:05