Financiële begroting

Incidentele baten en lasten

De resultaten na bestemming zijn inclusief incidentele baten en lasten. Om de structurele sluitendheid van de (meerjaren)begroting te berekenen worden de resultaten geschoond voor de factor 'incidenteel'.

Presentatie structureel begrotingssaldo

2022

2023

2024

2025

Saldo baten en lasten

                    -195

-339

                  172

                     379

Saldo toevoegingen en onttrekkingen aan reserves

                       1.564  

                       1.049  

                     769   

                        -   

Begrotingssaldo  

                   1.369

                710

                 941

                 379

Waarvan incidentele dekking uit reserves

                 1.564

                    1.049

769                   

                        -   

Waarvan incidentele baten

                    217

                    -

                    -

                        -   

Waarvan incidentele lasten

                -902

                   -118

                 -73

                        -   

Saldo incidentele posten

                 845

                   931

                 696

                       -   

Structureel begrotingssaldo

                   524

                -221

                 245

                    379

Wassenaar heeft een reëel en structureel sluitende begroting, er is -met uitzondering van 2023- sprake van een voordelig structureel saldo.

Deze pagina is gebouwd op 10/22/2021 14:28:49 met de export van 10/13/2021 11:37:05