Bijlagen

Reserves en voorzieningen

Overzicht reserves

Begroting

Vermeerde-

Verminde-

Begroting

Vermeerde-

Verminde-

Begroting

Vermeerde-

Verminde-

Begroting

Vermeerde-

Verminde-

Begroting

2021-2021                    per 31 december

2021

ringen 2022

ringen 2022

2022

ringen 2023

ringen 2023

2023

ringen 2024

ringen 2024

2024

ringen 2025

ringen 2025

2025

Algemene reserves

Algemene reserve (vrij besteedbaar)

41.300

0

-1.413

39.888

0

-673

39.215

0

-673

38.543

0

0

38.543

Algemene reserve weerstandsvermogen

8.000

0

0

8.000

0

0

8.000

0

0

8.000

0

0

8.000

Totaal algemene reserves

49.300

0

-1.413

47.888

0

-673

47.215

0

-673

46.543

0

0

46.543

Bestemmingreserves

BR volkshuisvesting en duurzaamh.

378

0

0

378

0

0

378

0

0

378

0

0

378

BR kunstopdrachten

44

0

0

44

0

0

44

0

0

44

0

0

44

BR Groene buffer

143

0

-25

118

0

-25

93

0

0

93

0

0

93

BR uitvoering Sociaal domein

622

1.310

-1.322

611

600

-951

260

600

-696

164

0

0

164

BR invest sport (beg 17)

141

0

0

141

0

0

141

0

0

141

0

0

141

BR invoering omgevingswet

215

0

0

215

0

0

215

0

0

215

0

0

215

BR verkeersprojecten

203

0

0

203

0

0

203

0

0

203

0

0

203

BR egalisatie omgevingsvergunningen

704

0

0

704

0

0

704

0

0

704

0

0

704

BR grote projecten

1.365

0

-115

1.250

0

0

1.250

0

0

1.250

0

0

1.250

BR incidentele armoedebestrijding

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

BR vergroten concurrentiekracht

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

BR versterk bestuurs-en realisatiekracht

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

BR Groencompensatie Amerikaans Ambassade

492

0

0

492

0

0

492

0

0

492

0

0

492

BR Transitievisies warmte

35

0

0

35

0

0

35

0

0

35

0

0

35

BR Reorganisatie

1.052

0

0

1.052

0

0

1.052

0

0

1.052

0

0

1.052

Totaal bestemmingreserves

5.394

1.310

-1.462

5.243

600

-976

4.867

600

-696

4.771

0

0

4.771

Totaal reserves

54.695

1.310

-2.874

53.131

600

-1.649

52.082

600

-1.369

51.314

0

0

51.314

Overzicht voorzieningen

Begroting

Vermeerde-

Verminde-

Begroting

Vermeerde-

Verminde-

Begroting

Vermeerde-

Verminde-

Begroting

Vermeerde-

Verminde-

Begroting

2021-2025                        per 31 december

2021

ringen 2022

ringen 2022

2022

ringen 2023

ringen 2023

2023

ringen 2024

ringen 2024

2024

ringen 2025

ringen 2025

2025

Voorzieningen verplichtingen, verliezen

Voorz. wachtgeld wethouders

41

19

-39

20

19

-38

1

19

-13

7

19

0

26

Vz warme overdr. reg.overh.buitenonderh.

150

0

0

150

0

0

150

0

0

150

0

0

150

Totaal voorzieningen

voor verplichtingen, verliezen

190

19

-39

170

19

-38

150

19

-13

157

19

0

176

Voorzieningen voor risico's

Totaal voorzieningen

voor risico's

190

19

-39

170

19

-38

150

19

-13

157

19

0

176

Onderhoudsegalisatievoorzieningen

Voorz. vastgoed

1.038

995

-793

1.240

995

-757

1.478

995

-1.502

972

995

-654

1.313

Voorz. onderhoud wegen

2.359

860

-1.317

1.902

860

-890

1.872

860

-500

2.232

860

-500

2.592

Voorz. onderhoud bruggen

66

68

-12

122

68

-20

170

68

-25

212

68

-70

210

Voorz. onderhoud openbare verlichting

654

225

-158

721

225

-184

761

225

-288

698

225

-426

497

Voorz. onderh. verkeersregelinstallaties

976

0

-125

851

110

-93

868

110

0

978

110

-226

862

Voorz. onderhoud waterwegen

347

56

-250

153

56

-165

44

56

-71

29

56

-51

34

Voorz. onderhoud speeltoestellen

339

128

-187

281

128

-164

244

128

-183

190

128

-173

145

Voorz. onderh. en aanpass. gymnastieklok

132

56

0

188

56

0

244

56

0

300

56

0

355

Gevelfonds subsidie pandeigenaren

87

0

0

87

0

0

87

0

0

87

0

0

87

Totaal

onderhoudsegalisatievoorzieningen

5.998

2.388

-2.842

5.544

2.498

-2.274

5.767

2.498

-2.568

5.696

2.498

-2.101

6.093

Voorziening toek.verv.inv.heffing

Spaarvoorziening riolering

11.108

637

-1.475

10.270

637

-1.025

9.882

637

-500

10.019

637

0

10.656

Egalisatievoorziening riolering

0

34

0

34

34

0

68

34

0

102

34

0

136

Egalisatievoorziening afval

45

0

0

45

0

0

45

0

0

45

0

0

45

Totaal

voorziening toek.verv.inv.heffing

11.153

671

-1.475

10.349

671

-1.025

9.995

671

-500

10.166

671

0

10.837

Totaal Voorzieningen

17.341

3.078

-4.357

16.062

3.188

-3.337

15.912

3.188

-3.081

16.019

3.188

-2.101

17.106

Deze pagina is gebouwd op 10/22/2021 14:28:49 met de export van 10/13/2021 11:37:05