Bijlagen

Investeringen

Investeringsoverzicht begroting 2022-2025 Wassenaar

Nr.

Onderwerp

Omschrijving

Investeringsbedragen per jaar

2022

2023

2024

2025

1

Verkeer

Vervanging bruggen

160.000

80.000

154.000

2

Verkeer

Wegen

755.000

2.600.000

3

Verkeer

Aanvullende maatregelen doortrekken Ruigelaan

50.000

4

Water

Water

10.000

30.000

35.000

5

IHP

Rijnlands Lyceum

468.000

4.212.000

6

IHP

SKOW

1.740.000

7

Verkeer

OVL Kabelnet

250.000

8

Gebouwen

De Paauw

1.170.000

3.510.000

7.020.000

9

Economische
zaken

Uitvoering Beeldkwaliteitsplan

1.315.000

10

Tractie

Vervanging auto's

589.600

54.500

727.000

11

Groen

Groene zone Wassenaar (Investeringsbijdrage)

751.669

4.465.331

2.600.000

12

ICT

Vervangingsinvesteringen automatisering

1.250.000

210.000

180.000

Totaal

6.719.269

15.211.831

11.575.000

881.000

 

* De investering in de Groene zone wordt 100% gedekt door subsidie vanuit de Provincie Zuid-Holland. Een eventuele wijziging in toegekende subsidie leidt 1-op-1 in een aanpassing van de bijbehorende investering.

Voor 2022 en verder zijn investeringen opgenomen die zijn vastgesteld met de beheerplannen OGB, met de meerjarenbegroting 2021-2024 en met investeringsprogramma uit de Kadernota 2022 (inclusief moties). De lasten daarvan zijn al in de meerjarenbegroting voorzien. De lasten van de vervangingsinvesteringen ICT zullen conform DVO met de gemeente Voorschoten gedeeltelijk worden doorberekend.

Deze pagina is gebouwd op 10/22/2021 14:28:49 met de export van 10/13/2021 11:37:05