P8 Wonen en bouwen

8.2 Grondexploitatie (niet bedr terrein)

Wat gaan we daarvoor doen ?

8.2 Grondexploitatie (niet bedr terrein)

Belangrijkste ontwikkelingen 2022

Belangrijkste resultaten 2022

Op dit taakveld zijn geen beleidsmatige ontwikkelingen van toepassing

Doorontwikkeling methodiek van kostenverhaal en integreren van de nieuw Omgevingswet

Afsluiten intentie en anterieure overeenkomsten

Toelichting

Er zijn geen Grondexploitaties voorzien in 2022.
Grotere ontwikkelingen als de herontwikkeling van het ANWB-hoofdkantoor, herontwikkeling Den Deylschool locatie, Stompwijckstraat, Rijksstraatweg 601 en het Van Polanenpark 105 zullen in verschillende fasen van ontwikkeling zijn in 2022.
Andere locaties en accommodaties zullen integraal worden afgewogen. Voor de voorziene ontwikkellocaties wordt in beeld gebracht welk programma op die plekken wordt bedacht om zowel een financieel voordeel te halen uit het afstoten van accommodatie als een goede ontwikkeling die voorziet in huisvesting voor de doelgroepen zoals de woonvisie voorschrijft.

Deze pagina is gebouwd op 10/22/2021 14:28:49 met de export van 10/13/2021 11:37:05