P6 Sociaal Domein

6.2 Wijkteams

Wat gaan we daarvoor doen ?

6.2  Wijkteams

Belangrijkste ontwikkelingen 2022

Belangrijkste resultaten 2022

In de nieuwe organisatie zal de toegang tot de dienstverlening voor wettelijke taken eenduidig worden belegd bij een gemeentelijk loket en bij een sociaal kernteam (in 2022 jeugd apart)

Een sterk samenwerkend sociaal kernteam voor het zorg en welzijnsveld, in combinatie met participatie en Wmo waarbij dienstverlening met bijbehorende indicatoren worden gemonitord.

Toelichting

Waar de eigen kracht en het netwerk niet toereikend zijn kunnen inwoners terecht bij de welzijnsorganisaties en de gemeente voor ondersteuning. In 2022 krijgt het lokale welzijnswerk de opdracht voor regie. Integraal werken vervangt samenwerken.

Door de toegang tot welzijn en zorg voor volwassenen aan te sluiten op het jeugdteam, realiseren we goede triage en integrale ondersteuning met stevige monitoring en regie.
Het realiseren van een sociaal kernteam 18+ zorgt voor een verbeterde integrale werking tussen consulenten van de gemeente en de partners van het preventief veld door allemaal onderdeel te zijn van het  “toegangsteam”; het sociaal kernteam 18+.
Het team is 5 dagen per week 8 uur per dag bereikbaar en zo geeft de gemeente uitvoering aan haar wettelijke taak voor de adequate toeleiding naar jeugdhulp en maatschappelijke ondersteuning.

Deze pagina is gebouwd op 10/22/2021 14:28:49 met de export van 10/13/2021 11:37:05